Zapytania ofertowe proszę kierować na adres: biuro@starcon.com.pl

W celu sprawnego przedstawienia wyceny prosimy o załączenie:

– przedmiaru robót
– projektu wykonawczego / konstrukcyjnego
– harmonogramu / planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji