KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

KONTAKT
tel.: +48 505 595 058
@: biuro@starcon.com.pl

Starcon sp. z o.o.
ul. Zagrodnicza 16
51-515 Wrocław
NIP: 895 219 33 06
REGON: 381136193

DANE REJESTROWE

Starcon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zagrodnicza 16, 51-515 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 74 65 65, posiadająca numer NIP: 895 219 33 06 oraz REGON: 381136193 oraz nr BDO: 000546149. Kapitał zakładowy: 7.500,00 zł w całości wpłacony.